Filmowaniem zajmuje się od 2000-go roku,  jak większość pasjonatów nie ukończylem szkoły filowej ale spotkałem wspaniałych ludzi, którzy tą pasje we mnie zaszczepili. Tak naprawdę  na samym początku miało to być tylko dodatkowe zajęcie, które dzięki pasji Tych ktorych spotkałem stało się także moją pasją